FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/12/2007

Jobbansökningars offentlighet

Har man som privatperson rätt att begära ut kopia av ansökningshandlingar från sökande till tjänster inom kommunal verksamhet (grundskola)? Både för den som erhållit anställningen och de andra som kallats till intervju?

Lawline svarar

Enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar hos myndigheter. Till sådana handlingar räknas i sin helhet ansökningshandlingar som inkommit till någon del av den kommunala verksamheten. Rätten gäller i första hand att ta del av handlingen på plats hos myndigheten, men motsvarande rätt finns att mot fastställd avgift (självkostnad) få ut avskrift eller kopia av handlingen. Sökande till tjänsten har utöver regleringen i Tryckfrihetsförordningen en än längre gående rätt att ta del av vad som tillförts tjänstetillsättningsärendet genom så kallad partsinsyn. Rätten att ta del av respektive få ut en kopia av en allmän handling hittas i 2 kap. 12 § respektive 13 § Tryckfrihetsförordningen, http://lagen.nu/1949:105#K2P12. Partsinsynen regleras i 16 § Förvaltningslagen, http://lagen.nu/1986:223#P16.
Johanna NilssonRådgivare