FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/11/2007

Preskriptionstid vid förskingring

Hej, Jag undrar vilken preskriptionstid som gäller vid misstanke om förskingring (ej grov)? Hur länge kan det gå innan man måste delges misstanke om brott- förskingring?

Lawline svarar

Hej, För förskingring kan fängelse i högst två år dömas som påföljd. Detta framgår av Brottsbalken 10:1 som du hittar http://www.lagen.nu/1962:700. Enligt 35:1 Brottsbalken är preskriptionstiden då fem år (se http://www.lagen.nu/1962:700). Tiden räknas från den dag då brottet ägde rum. Om den misstänkte häktas eller erhåller del av åtal för brottet innan preskriptionstiden löpt ut avbryts dock preskriptionen. Preskriptionstiden är även den yttersta gränsen för när den misstänkte kan bli delgiven misstanke för brottet. När preskriptionstiden (i detta fall fem år) löpt ut kan man inte längre delges misstanke för brottet eller åtalas därför. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”