FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter22/11/2007

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad på privat mark

Jag har fått en parkeringsböter som jag ställer mig frågande till, I en u-formad gata finns vid infart en P-förbjud skylt och under denna blå tilläggsskylt "P" med texten "Förhyrda platser". Längs med gatans långsidor och i mitten av gatan finns numrerade p-platser. I gatans kortsida finns dock en sträcka på ca 15 m utan markeringar och nummer i gatan. Parkerade här i 10 minuter eftersom jag har ett handikapptillstånd för att avlämna matkassar till mina föräldrar. Bötfälldes av Parksmart efter 6 minuter. Pga mitt handikapp kan jag inte klara denna uppgift på 6 minter. Varit i kontakt med Parksmart som står på sig och menar att det spelar ingen roll att jag har handikapptillstånd och att aktuella sträckning på gatan ej används som "förhyrda platser" eftersom de påstår att gatan är privat mark.

Är detta rätt? Är kanske lite bakom flötet men hur skall jag kunna veta att denna gatan i ett stort bostadsområde är privat. Skall inte detta skyltas? På kommunal mark hade jag fått parkera eftersom den aktuella sträckningen i gatan ej har förhyrda p-platser. har parksmart rätt? Har tidigare fått böter 1 gång under 10 år på samma plats. Bötfälldes då av malmö kommuns parkeringsbolag som hade hand om gatan innan parksmnrt. De återkallade dok bötern och muntligt fick jag besked om att jag fick parkera . Detta gäller tydligen inte längre med parsmart som tagit över bev akningen i år. Kan man göra såhär?

Tacksam för hjälp

Lawline svarar

Hej!

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger rätt att i vissa fall parkera i strid mot parkeringsförbud. På kommunal gatumark har man alltid rätt till tre timmar, i många kommuner ännu mer. På privat mark finns ingen automatisk rätt att parkera i strid med någon regel. Privat mark känns igen genom att det vid infarten, under den skylt som tillåter eller förbjuder parkering, framgår namnet på parkeringsövervakaren eller markägaren samt dennes telefonnummer. Observera här att även något som låter väldigt kommunalt kan anses vara privat mark. Trots detta beslutar många privata markägare om specialregler som man i så fall kan få ta del av genom att kontakta markägaren eller parkeringsbolaget. I detta fall verkar dock markägaren och/eller parkeringsbolaget ha bestämt att samma regler ska gälla även dig som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är i så fall det som gäller och kontrollavgiften är i så fall inte felaktig på denna grund.

Det finns dock en annan angreppspunkt på problemet i just det här fallet. Frågan som då blir aktuell är om du över huvud taget parkerade på platsen. Som parkering räknas till exempel inte att stanna för i- eller urlastning. Du har även på privat mark rätt att stanna i strid med ett skyltat parkeringsförbud och bära upp saker till en lägenhet. Detta under förutsättningen att du omedelbart flyttar bilen när du har lastat färdigt. Om du, som du skriver, inte klarar att bära upp kassarna på sex minuter så har du rätt till mer tid än så. Du kan i så fall bestrida böterna med hänvisning till att du inte har parkerat på platsen utan enbart stannat för lastning. Du bör då kunna styrka att du har haft något att lasta av, dina föräldrars intygande om att du kom med kassar bör duga och att du inte kan förväntas ha klarat av detta på den tiden park smart gav dig, parkeringstillståndet i sig räcker sannolikt för detta.

En viss varning är ändå befogad. ParkSmart är mer kända för snabba böter än för generösa avskrivningar. Mitt intryck är att de är ett av de svårare parkeringsbolagen att, med en rimlig ansträngning, få rätt mot.Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?