FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/12/2007

Beviskrav vid fortkörning

Har kört rejält för fort. Ser i första rödljus att polisen låg bakom. Svänger av och försvinner. Polisen följer ej efter och stoppar mig således inte. Han var själv i bilen. Kan de fälla mig i efterhand? De vet ju inte, efter som de inte stoppade mig, om det var jag som körde. Det var min bil men den kan ju jag ha lånat ut.

Lawline svarar

Hej, Inom straffrätten gäller generellt sett mycket höga beviskrav. Det skall vara ställt bortom rimligt tvivel, att just den tilltalade skall ha begått den påstådda gärningen. Enligt min bedömning torde det därför vara mycket svårt för en åklagare att uppfylla detta beviskrav i avsaknad av vittnesmål från en polisman om att just Du var bilens förare vid det aktuella tillfället. Med vänliga hälsningar
David KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?