FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/11/2007

Brott begånget av minderårig

Om man gjort urkundsförfalskning som minderåring, vad kan följderna bli? är det vanligt med böter och isåfall hur mycket?

Lawline svarar

Hej, Om man är under 15 år när man begår ett brott kan man inte ådömas straff för detta. Det beror på att man inte är straffmyndig innan 15 års ålder. Däremot kan man fortfarande begå brottsliga handlingar som icke staffmyndig. Brottet kan då utredas och åtgärder kan vidtas enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om det anses nödvändigt. Om man fyllt 15 år när man begår brottet kan man staffas för detta brott eftersom man då är straffmyndig. Om man är under 18 år krävs det synnerliga skäl för att kunna dömas till fängelse. Det är endast under särskilda omständigheter fängelse kan komma ifråga som tex om det rör sig om mycket grova brott. Domstolen skall så långt det är möjligt undvika att sätta unga personer i fängelse. Det är alltså vanligast med bötesstraff. Vad gäller storleken på bötesstaffet är detta svårt att svara på men i NJA 1996 s 63 hade två personer som var 16 respektive 17 år gamla undertecknat med annans namn på ett formulär för beställning av identitetskort. Dessa två personer blev dömda till dagsböter som bestämdes till 60 dagsböter om 30 kr (1800 kr) var. Men böternas storlek beror på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Vänligen
Christina WeilanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo