47:5a IL

Har byggt en villa som jag fysiskt flyttade in i juni 2021. Dock har jag varit skriven på en annan bostad (lgh) som jag precis sålt. Kan jag ansöka om uppskov på reavinsten från lgh försäljningen om jag nu skriver mig på den nybyggda villans adress?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om uppskovsbeloppet regleras i 47 kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 

Förutsättningar

Det finns villkor som uppställs för att du ska ha rätt till att göra avdrag för uppskovsbeloppet. Du ska ta upp den kapitalvinst som du får vid försäljningen av din s.k. ursprungsbostad (lägenheten du precis sålt). Du ska även ha förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad (nya villan) samt att du är eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden, se 47 kap. 2 § IL. Bosättningskravet är uppställt som så att du måste bosätta dig i den nya bostaden senast 2 maj andra året efter avyttringen. Med bosatt menas att du är folkbokförd på nya bostaden. Om du avyttrar lägenheten under 2022 måste du alltså bli folkbokförd på villan senast 2 maj 2023, se Skatteverkets rättsliga vägledning om uppskovsbelopp här: samt 6-15 §§ folkbokföringslagen (1991:481), RÅ 2003 ref, 34 och RÅ 2005 ref. 35).

Vidare måste lägenheten anses varav en ursprungsbostad vilket är en privatbostad inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i princip inom EU) som ska anses vara din permanentbostad när den avyttras. Med Permanentbostad anses sådan bostad du varit bosatt på under minst ett år närmast före du säljer bostaden eller bosatt under minst 3/5 senaste åren, se 47 kap. 3 § 2 stycket IL. Eftersom det inte framgår i frågan utgår jag från att lägenheten är sådan beskaffad att den uppfyller dessa krav.

Ersättningsbostaden

Det uppställs även krav på den nya bostaden för att den ska anses vara en ersättningsbostad som nämns i 47 kap. 2 § IL. Dessa regler hittas framför allt il 47 kap. 5 – 5 a § IL. En ersättningsbostad anses inte en sådan bostad som förvärvats tidigare än året före eller senare än året efter det då din lägenhet avyttras och säljs, se 47 kap. 5 a § IL. Alltså, om du nu precis sålt din lägenhet (någon gång under 2022) måste du förvärvat nya bostaden under perioden 1 januari 2021 och 31 december 2023. Eftersom du flyttat in i ersättningsbostaden juni 2021 är det inom tidsperioden för att du ska uppfylla kraven på ersättningsbostad.

Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”