FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/10/2007

Missbruk av urkund

Hej jag undrar vad det är för straff om man lånar ett leg och gör uppkörningen åt denna? Anses straffet som grovt eller blir det böter eller vad får man? Vad tror du?

Lawline svarar

Om man lånar en annan persons legitimation och med detta identifierar sig som personen på legitimationen riskerar man att göra sig ansvarig för missbruk av urkund enl. 15 kap. 12 § brottsbalken, http://www.lagen.nu/1962:700 . För att brottet skall anses vara fullbordat krävs dock att åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Med detta menas att det faktiskt ska ha varit sannolikt att det gick att missta sig angående personen på legitimationen och personen som utger sig för att vara den personen. Enkelt kan man säga att om en bror använder sin systers legitimation så är sannolikheten att detta ska ”fungera” inte så stor. Är det däremot fråga om två tvillingsyskon hamnar man i ett annat läge. Däremellan finns naturligtvis olika grader av sannolikhet. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet grovt fängelse i högst 2 år. Huruvida ett brott är grovt eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet och ett rakt svar är inte möjligt att ge, men troligast är att det skulle räknas som ett brott av normalgraden. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”