FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort18/10/2007

Återkallat körkort innan dom

Om man blivit av med sitt körkort på plats på grund av fortkörning och inte erkänner så att det bli en domstolsfråga har man inte rätt att få tillbaka det då i väntan på rättegång och dom?

Lawline svarar

Länsstyrelsen, som får körkortet från polisen, kommer att göra en bedömning om det är sannolikt att du döms för det brott polisen har rapporterat dig för. Bedömer länsstyrelsen att det är hög sannolikhet att du döms för hastighetsöverträdelse kommer de inte att invänta dom utan fattar ett beslut om att återkalla ditt körkort direkt. Om polisens mätning har gjorts med laser eller så kallad polis-pilot kommer länsstyrelsen troligtvis att agera före domstolen då det är mycket ovanligt att åtal för hastighetsöverträdelse i sådana fall ogillas.Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare