FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning27/10/2007

Beviskrav vid utmätning för sambos skuld

Kronofogden kom hem tilll oss och tog tavlor som min pappa köpt på 70-talet. Han hade kvitto på det men Kronofogden tog dem iallfall för de sa att det gått så lång tid sedan tavlorna köptes att de likaväl kunde vara min och min sambos (han som har skulderna). Nu har jag köpt tillbaka mina egna tavlor från Kronofogden men vet inte om jag är säker ännu. Finns det något mera jag kan göra för att skydda mina tavlor?

Lawline svarar

Hej,När man lever tillsammans i ett samboförhållande så anses all den egendom som finns i det gemensamma hemmet kunna utmätas för en av sambonas skuld - så länge inte den andre sambon kan bevisa att egendomen tillhör denne.Denna regel återfinns i Utsökningsbalken 4 kap 19 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1981:774#K4P19Beviskravet uppfylles genom någon form av skriftlig bevisning. Om Du erhöll ett kvitto vid köpet av tavlorna bör detta exempelvis vara ett utmärkt bevismedel.Med vänlig hälsning

David KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?