Får parkeringsanmärkning utfärdas utan väntetid?

Hej.

Häromdagen fick jag en p-bot för att jag hade parkerat bilen inom 10 meters gränsen vid en korsning. Men på boten stod det att polisen som delat ut den hade endast väntat i en minut. Min fråga är: hur länge måste han vänta enligt lag? Räcker det med en minut ifall det är inom 10 meter från en korsning?

Lawline svarar

Hej,Enligt 3 kap 53 § trafikförordningen får ett fordon inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. I 5 § lag om felparkeringsavgift stadgas att om fordon har stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter som rör parkering eller stannande får parkeringsanmärkning meddelas av en polisman eller av en sådan parkeringsvakt som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.Eftersom det är förbjudet att stanna inom 10 meter från en vägkorsning behöver polismannen inte vänta innan han utfärdar en parkeringsanmärkning.Med vänlig hälsning

Johanna BergstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo