FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/10/2007

Förtal

Person A anklagar person B för ha förskingrat ur ett dödsbo där B varit god man. Överförmyndaren, polisen samt en advokat satt att göra en bodelning har inte hittat några felaktigheter. Har person A gjort sig skyldig till ärekränkning eller något annat brott?

Lawline svarar

Hej Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt kan vara att anse som förtal. För att det ska vara förtal förutsätts att en uppgift lämnas och att det sker till någon annan än den beskyllde. En uppgift kan utgöra förtal även om den är sann. Det är dock inte förtal om den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs emellertid i dessa fall att uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Fanns det skälig grund för A att misstänkliggöra B rör det sig inte om förtal. Har A utpekat B som brottslig för att skada B kan det utgöra förtal. Brottet förtal åtalas inte i normalfallet av åklagare utan det är den förtalade själv som får väcka åtal. Bestämmelser om förtal finns i 5 kap 1 och 5 §§ Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700 Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”