FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/10/2007

Dråp, barnadråp och vållande till annans död

Vad är påföljderna för dråp, barnadråp och vållande till annans död? Vad säger lagen om detta?

Lawline svarar

För att man skall dömas för dråp enligt brottsbalken 3 kap 2 § skall man uppsåtligen ha dödat en annan människa. Omständigheterna skall emellertid vara sådana att brottet inte är att rubricera som mord. Exempel på sådana omständigheter kan vara att man handlat impulsivt och i affekt, eller att man hjälpt en människa att ta sitt liv. Brottet ger fängelse, lägst sex och högst tio år. Barnadråp enligt 3 kap 3 § i samma balk är ett så kallat privilegierat brott, som endast kan begås av modern till ett nyfött barn. Ett krav för att dömas för barnadråp (och inte för mord eller dråp) är att kvinnan är i ”upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål” med anledning av nedkomsten. Straffet är något lägre, barnadråp ger fängelse i högst sex år. Vållande till annans död (3 kap 7 §) är ett oaktsamhetsbrott. Det blir man dömd för om man av oaktsamhet vållar en annan persons död. Straffet är fängelse i högst två år. Du hittar brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700. Bästa hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo