FrågaKÖPRÄTTÖvrigt24/09/2007

Vad är fördelen med att handla hos en näringsidkare?

Köp av begagnad bil. Vad är fördelarna resp. nackdelarna med att köpa av privatperson och inte via bilfirma?

Lawline svarar

Hej, Förutsatt att du köper bilen i egenskap av konsument för privat bruk, blir olika lagar tillämpliga vid köpet beroende på om säljaren är privatperson eller ett företag. Vid köp mellan privatpersoner blir köplagen tillämplig. Köplagen är dispositiv, d.v.s. den går att avtala bort. Vid köp från bilfirma blir konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, d.v.s. avtalsvillkor som är till konsumentens nackdel kan inte åberopas av säljaren. Vad gäller lagarnas innehåll är den viktigaste skillnaden säljarens ansvar för fel i den sålda varan. Fel som upptäcks inom sex månader anses exempelvis ha förekommit vid köpet. En konsument har alltid rätt att reklamera varan så länge som 3 år efter köpet. Köplagen hittar du http://lagen.nu/1990:931 Konsumentköplagen hittar du http://lagen.nu/1990:932 Hoppas att du har nytta av svaret - lagarna skiljer sig på så många punkter att en detaljerad redogörelse för varje enskild skillnad inte kan ges här. Önskar du en mer detaljerad redogörelse för en viss skillnad är du välkommen att ställa en ny fråga rörande detta ämne. Med vänlig hälsning
David KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?