FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/10/2007

Fotoalbum med snattare för att skydda butiken

Jobbar i en livsmedelsbutik och som alla butiker drabbas vi av snatterier och snatteriförsök. Min fråga är om det skulle vara olagligt att fotografera de snattare vi tar på bar gärning och upprätta ett album som endast de anställda har tillgång till? Inga upgifter om namn eller vad de gjort, bara en bild, så att det för en utomstående inte framgår vad syftet med albumet är.

Lawline svarar

Din fråga innehåller två problem. För det första om ni över huvud taget får fotografera någon som är gripen för snatteri. För det andra om ni får lagra bilder på snattarna. Att tvinga någon att fotograferas under sådana omständigheter som du beskriver är sannolikt straffbart som olaga tvång (brottsbalken 4:4). Inte heller någon frivillig form av fotografering är att rekommendera då det kan ifrågasättas vilken fri vilja någon som är frihetsberövad har. Även albumet som sådant stöter på problem. Jag anser att hanteringen av albumet, trots de åtgärder du beskriver, bryter mot personuppgiftslagens förbud mot kränkande behandling av personuppgifter (personuppgiftslagen 5 a § andra stycket, 21 § och 49 § första stycket punkt e). Dessutom kan spridande av albumets innehåll med såväl dömda som eventuellt frikända snattare innefatta förtal (brottsbalken 5:1). Hela idén, trots dess goda syfte, innehåller så pass allvarliga problem att jag bestämt avråder från att börja använda ett album av detta slag. Brottsbalken kan du läsa http://www.lagen.nu/1962:700 och personuppgiftslagen http://lagen.nu/1998:204 .
Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo