FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/03/2006

Hur långt sträcker sig kommunalt självbestämmande?

Visserligen har riksdagen bestämt att Stockholm skall ha trängselskatter. Men. Stockholm är en ekonomisk faktor och navet som tillhör en större region. Regionen/kommunerna är beroende av detta faktum och bygger sina verksamheter kring detta. Stockholms k:n, navet i denna så viktiga region, medverkar till att införa biltullar men utesluter den övriga regionen i dess planer, genomförande o folkomröstning. Stockholms kommun avgör (rådger) då ensamt om den statliga skattens vara eller inte vara, sas beslutar för hela regionen. Det märkliga är att länets landsting (=regionens kommuner) är starkt involverad i genomförandet av biltullarna, dvs på angränsande kommuners mark. Till min fråga: hur långt sträcker sig det kommunala självbestämmandet. Finns det stöd i kommunallagen, eller i EU:s lagstiftning, något som reglerar en enskild kommuns förhållningssätt vs angränsande då frågan är av så pass avgörande karaktär som detta trots allt är. Biltullar skapar både ekonomiska som praktiska okända konsekvenser för angränsande kommuner och dess innevånare.

Lawline svarar

Hej! Enligt både kommunallagen och Regeringsformen kan kommunen, förutom sin självbestämmanderätt, få uppgifter delegerade till sig från regeringen. Dessa uppgifter kan bestå av ganska mycket som kommuner inte beslutar om på egen hand. Regleringar kring biltullarna skulle kunna vara en sådan sak, då det säkerligen anses enklare att den kommun som skall ha biltullarna gör upp reglerna till dessa inom de ramar regeringen beslutat. Vidare kan då även föreskrivas att angränsande kommuner är skyldiga att hjälpa till, med exempelvis mark och finansiella medel. Det är nog dock så att man anser att dessa kommuner på något sätt kommer att gynnas av samarbetet. Mvh
Fia BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”