FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/09/2007

Rymning från kriminalvårdsantalt

Hvad er straffen om en intagen på kriminalvårdsanstalt rymmar anstalten? Finnes i så fald disciplinär reaktion? Og i hvilken lag finnes sådan § om disciplinär reaktion?

Lawline svarar

Hej.Den åtgärd du talar om, s.k. rymmande från kriminalvårdsanstalt, är inte olaglig enligt svensk lag. Om en intagen således kan rymma från anstalten utan att begå någon brottslig gärning kan han alltså inte fällas till ansvar för själva rymningen. Detta torde emellertid vara ytterst ovanligt då rymmandet till sin natur ofta leder till att ett brott begås någon gång under "rymningsperioden". Exempel på sådant brott är misshandel, skadegörelse mm.Den period då den intagna inte befunnit sig på anstalten kommer att avräknas från strafftiden.Mvh

Ola DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?