FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt07/09/2007

Vad är förarbeten, kan jag lägga fram ett lagförslag?

Hej! Jag skulle jättegärna vilja ha svar på frågorna nedan: Vad innebär förarbeten till en lag? Hur kan jag lägga fram ett lagförslag? Om jag vet att en person brukar köra rattfull, kan jag då bli straffad på grund av att jag vet om det? Tack på förhand /B

Lawline svarar

Hej Förarbeten till en lag är alla de dokument som riksdagen och dess underlydande myndigheter producerar i samband med att ett lagförslag tas fram. Olika typer av förarbeten är bl.a SOU (Statliga Offentliga Utredningar) och propositioner (regeringens förslag på lagar och motivering till dem som går till riksdagen för beslut). Förarbeten är liksom lagar s.k. rättskällor, vilket innebär att domstolar kan titta vad som står i förarbeten och avgöra en fråga som någon tvistar i en domstol utifrån vad som står i förarbeten till en lag. Lagar väger dock tyngre än förarbeten, men om lagarna är oklara kan uttalanden i förarbeten avgöra hur lagen ska tolkas. Lagförslag kan i Sverige läggas fram antingen av regeringen som s.k. propositioner eller av riksdagens ledamöter som s.k. motioner. Skulle du själv vilja påverka lagstiftningen så gäller det alltså att påverka någon riksdagsledamot att lägga ett förslag, alternativt att själv bli politiskt aktiv och på sikt riksdagsledamot. Rattfylla är inte ett sådant brott som föranleder att den som känner till att brottet begås och inte förhindrar det eller rapporterar det till polsien sockså kan dömas. Det finns andra brott där man kan dömas för s.k. underlåtenhet att förhindra brottet, t.e.x mord och våldtäkt (se 3:11 och 6:12 Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700) men rattfylla är som sagt inte ett sådant brott. Däremot kan det ju av trafiksäkerhetsskäl och av omsorg om personen vara viktigt att försöka förmå honom/henne att inte köra rattfull, eftersom det gör att risken för att hamna i en trafikolycka ökar dramatiskt. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo