Ska skuld hos CSN avskrivas?

2006-03-05 i Preskription
FRÅGA
Finns någon som vågar sig på en tolkning av SFS 1987:303? Vad jag undrar över är nedanstående. 16 § Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag. Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder. Lag (1997:518). Vad jag kan uttyda är detta en form av preskription, vilket jag vill tolka såsom att årsbeloppet skall gallras från kfm, men efter samtal med CSN upplystes jag att dessa belopp då återgår till ursprungskulden hos CSN. Vad lagstiftaren hade för avsikt med denna paragraf är i så fall för mig en gåta. Hoppas någon kan ge mig ett entydigt svar eller ännu bättre en ref. till nägot rättsfall där detta belyses. Tack på förhand
SVAR

Om en lånetagare hos CSN inte betalar av sitt lån i rätt tid skickas först ett antal påminnelser. Om lånetagaren fortfarande inte betalar skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Den lagtext som du citerar i frågan (”årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder”) är inte menat som en form av preskription. Det lagstiftaren menar är helt enkelt att Kronofogdemyndigheten efter tre år ska upphöra med indrivningsåtgärderna. Den del av skulden som inte har kunnat drivas in genom dessa åtgärder återgår då till ursprungsskulden hos CSN. Att vidare indrivningsåtgärder inte ska föranledas hos Kronofogden betyder inte att skulden ska skrivas av hos CSN. Mellan dig och CSN gäller vanlig preskriptionstid på 10 år. För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år.

Sofie Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97573)