Ska skuld hos CSN avskrivas?

Finns någon som vågar sig på en tolkning av SFS 1987:303? Vad jag undrar över är nedanstående. 16 § Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag. Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder. Lag (1997:518). Vad jag kan uttyda är detta en form av preskription, vilket jag vill tolka såsom att årsbeloppet skall gallras från kfm, men efter samtal med CSN upplystes jag att dessa belopp då återgår till ursprungskulden hos CSN. Vad lagstiftaren hade för avsikt med denna paragraf är i så fall för mig en gåta. Hoppas någon kan ge mig ett entydigt svar eller ännu bättre en ref. till nägot rättsfall där detta belyses. Tack på förhand

Lawline svarar

Om en lånetagare hos CSN inte betalar av sitt lån i rätt tid skickas först ett antal påminnelser. Om lånetagaren fortfarande inte betalar skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Den lagtext som du citerar i frågan (”årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder”) är inte menat som en form av preskription. Det lagstiftaren menar är helt enkelt att Kronofogdemyndigheten efter tre år ska upphöra med indrivningsåtgärderna. Den del av skulden som inte har kunnat drivas in genom dessa åtgärder återgår då till ursprungsskulden hos CSN. Att vidare indrivningsåtgärder inte ska föranledas hos Kronofogden betyder inte att skulden ska skrivas av hos CSN. Mellan dig och CSN gäller vanlig preskriptionstid på 10 år. För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år.

Sofie OlofssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo