FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/09/2007

Konsumtion av vara innan betalt

Ponera att jag förbrukar en matvara i en affär innan jag betalt för den. Avsikten är inte att stjäla varan, utan att betala den i kassan när jag har handlat klart. Faller detta under egenmäktigt förfarande? Om inte, är det olagligt? Är det olagligt, vilket lagrum kan ni hänvisa mig till?

Lawline svarar

Hejsan! Ja, mycket riktigt faller det under bestämmelsen egenmäktigt förfarande i Brottsbalken 8:8 att konsumera någonting i till exempel en livsmedelsaffär innan man betalt. Dock brukar det, som du säkert är medveten om, inte riktigt fungera så i praktiken att affären polisanmäler dig för denna konsumtion utan så länge du betalar för varan innan du passerat den kritiska platsen i affären, vanligtvis kassan, så tenderar affärerna att se mellan fingrarna. Dock skulle man, åtminstone i teorin placera in den aktuella händelsen under BrB 8.8. Med vänlig hälsning
Rådgivare