FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/08/2007

Hur länge kan ett körkort vara återkallat?

Hej! Min far körde 89 på 30väg förbi en skola, han såg vare sig skylten eller skolan. Nu undrar jag om han kan tappa kortet längre än 12månader?

Lawline svarar

Hej. I körkortslagen, som du hittar http://lagen.nu/1998:488 finns reglerna om körkortsingripande. Av 5 kapitlet 6 § framgår att spärrtiden, det vill säga hur länge det dröjer innan man kan skaffa nytt körkort, teoretiskt sett kan bli så lång som tre år. Där står också att spärrtiden skall vara minst ett år om brottet är grovt.
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?