FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt26/09/2007

Utmätning och preskription.

Hur skall jag agera mot inkassoföretag som felaktigt har erhållit medel från kfm via införsel, skulden var preskriberad vid ansökan om verkställighet ? Vad är kfm,s ansvar i ovanstående frågeställning ?

Vid kfm,s utbetalningar av införda medel, detta har klassatssom det är jag själv som har betalat och likaledes erkänt skulde ?

Lawline svarar

Hej,

Kronofogdemyndigheten har ingen skyldighet att pröva huruvida en skuld är preskriberad eller inte om inte någon av parterna begär det. Således är det upp till svaranden att göra en invändning om preskription för att förhindra att kfm drar pengar. När kfm har dragit pengar klassas det inte som att du har erkänt skulden vilket innebär att detta inte utgör något preskriptionsavbrott.

Gå gärna in på kronofogdens hemsida www.kronfogden.se för att läsa mer om skulder och utmätning. Om du har ytterligare frågor kring den aktuella skulden råder jag dig att kontakta kronofogden för att få ytterligare information.Vänliga hälsningar

Cornelia SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?