FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/02/2006

Dölja registreringsskyltar för trängselskattkameror?

Är det lagligt att använda "tullkepa" eller Prisma för reg.skyltarna så att trängselskattekamerorna inte kan läsa av reg.skylten? Var finns lagtexten som reglerar detta (utöver nedan utdrag)? Tullkepa: http://www.stockholmforsoket.se/ Prisma: http://www.blueride.se/protector-prisma-lins-p-688.html De som säljer dessa produkter hänvisar till nedan lagar och hävdar att de är lagliga eftersom man kan se skylten med ögat framför och bakom bilen (men inte från sidan eller uppifrån). De hävdar att "avläsas" avser en människa och inte en kamera. Stämmer detta?: SFS 2001:650, 7kap 7§ En nummerskylt skall placeras såväl framtill som baktill på en bil. 8§ Registreringsskyltarna skall vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat ej placeras så att skyltarna inte går att avläsa.

Lawline svarar

Hej, Då detta är ett nytt scenario eftersom vi inte tidigare haft trängselskatt är rättsläget oklart kring sådana här frågor, eftersom det inte finns några vägledande rättsliga avgöranden. Enligt Förordning (2001:650) om vägtrafikregister 7 kap. 8 § skall registreringsskyltar lätt kunna avläsas. Hur mycket som kan tolkas in i uttrycket "avläsas" är oklart. Enligt Lag (2004:629) om trängselskatt 8 § är det en bils ägare om är skatteskyldig. Enligt 9 § samma lag intäder skatteskyldigheten när en skattepliktig bil brukas vid passage av en betalstation. Skatteskyldigheten inträder alltså oavsett om kamerorna lyckas fotografera registreringsskyltarna eller ej. Enligt Brottsbalken 9 kap. 1 § döms den som olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling så att det innebär vinning för den som gör det och skada för någon annan till bedrägeri. Detta är det brott som sannolikt är aktuellt i situationen då en bil med registreringsskyltar som är manipulerade på ett sådant sätt som du beskriver passerar en betalstation. Brottet anses fullbordat i samma stund som bilen passerat betalstationen. De internetsidor som saluför dessa produkter riskerar att dömas för brottet uppvigling enligt Brottsbalken 16 kap. 5 § då de i meddelande till allmänheten söker förleda till brottslig gärning. Vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo