Betalningsföreläggande efter 15 år?

2007-08-24 i Preskription
FRÅGA
Jag har fått en underrättelse om sökt utmätning på en gammal skuld från kronefogden. Skulden är 15 år gammal och det handlar om en gammal hyrbil jag hyrde för 15 år sedan. Är det inte lite försent för en biluthyrningsfirma att ansöka om betalningsförläggande efter så många år? Kan jag överklaga det här, det finns väl preskriptionstid för skulder?
SVAR

Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se här . Huvudregeln som står i 2 § säger att fordringar preskriberas tio år efter att de har uppkommit. Specialregler gäller för fordringar som en näringsidkare har mot en konsument, om det är så att fordringen avser en vara eller en tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit konsumenten som privatperson.Hyrde du bilen från en firma som hyr ut bilar för att använda den till enskilt bruk är preskriptionstiden för din skuld alltså tre år, i annat fall är den tio år.Preskription kan dock när som helst under preskriptionstiden avbrytas på sätt som står i 5 §, till exempel genom att gäldenären (den skyldige) betalar eller avbetalar skulden eller att borgenären (den gäldenären är skyldig) framställer krav mot gäldenären. Sker preskriptionsavbrott under preskriptionstiden börjar en ny preskriptionstid löpa från början igen, så preskriptionstiden förlängs varje gång ett avbrott sker, se 7 §.Har inget preskriptionsavbrott skett under 15 års tid är din skuld preskriberad oavsett om det var en konsumentfordring eller en annan typ av fordring.Vänliga hälsningar,

Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)