Platt-TV och beneficium

Jag har en vuxen dotter med skulder på över 250000 kr. Kronofogden skall göra en utmätning i hennes lägenhet. Hon har ingenting förutom en platteve som är ett par år gammal. Får hon behålla den eller tas den i beslag.

Lawline svarar

Hej,Din fråga aktualiserar beneficiereglerna i utsökningsbalkens 5 kap. Beneficiereglerna är ett skydd för gäldenären (den utmätte) att denne inte skall ställas helt på bar backe efter ett utmätningsförfarande. Egendom som är nödvändig för en gäldenär eller dennes familjs existens får således inte utmätas.En TV kan räknas som en sådan sak som undantas från utmätning, i synnerhet om den är av lågt värde. Detta har bekräftats genom rättsfallet NJA 1983 s 642, där TV:n var av ringa värde och det dessutom fanns barn i hushållet. Jag är dock mycket tveksam till om en platt-TV kommer att undantas utmätning. Ett alternativ är att TV:n mäts ut och försäljs på exekutiv auktion, men att en viss summa av försäljningen förbihålls din dotter för ett inköp av en billigare TV enligt UB 5 kap 4 §. En sådan lösning är dock i stor mån beroende av omständigheterna i din dotters fall (eventuell familj, etc.), vilka jag ju inte känner till.UB hittar du http://www.lagen.nu/1981:774Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo