FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter27/08/2007

Parkeringstidens längd

Hur länge måste en bil ha stannat för att det ska gå att sätta p-bot på bilen?

Lawline svarar

Hej.Det finns ingen lagstadgad tidsgräns om hur länge en bil får stanna till utan att erläggas med kontrollavgift. Om det finns förbud mot att stanna på vägen får bilen inte stanna överhuvudtaget, inte ens en mycket kort stund. Om parkeringen istället sker på en s.k. lastzon beror tiden på lastningens tidslängd. Det finns ingen generell rättighet att stanna på en lastzon.I rättsfallet RH 127:85 fann Hovrätten att det var oskäligt att ta ut kontrollavgift på grund av att parkeringsavgift inte erlagts under den tid av några minuter som bilägaren varit borta från bilen för att växla pengar till parkeringsautomaten. Av rättsfallet kan man utläsa att det finns en skyldighet för den som parkerar en bil på en avgiftsbelagd parkering att så fort som möjligt se till att ombesörja att parkeringsavgift erläggs. Om bilföraren under en kort period om ett par minuter beger sig för att växla mynt till parkeringsautomaten borde det vara oskäligt att ta ut kontrollavgift.Om emellertid föraren stannar bilen på en avgiftsbelagd parkering utan att ha en betalningsvilja vad gäller parkeringsavgiften torde emellertid kontrollavgift kunna tas ut. Det innebär att det inte finns någon rättighet att parkera helt gratis på en avgiftsbelagd parkering ens för några minuter.Mvh

Ola DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?