Utmätning i dödsbo

2007-09-19 i Utmätning
FRÅGA
Har kronofogden rätt att utmäta dödsbon som har utredd dödsboanmälan. Ärenden gäller skatteåterbäringen efter avliden man.
SVAR

I princip får all egendom som tillhör eller skall anses tillhöra utmätningsgäldenären – i detta fall ett dödsbo – utmätas, såvida egendomen inte undantas från utmätning enligt bestämmelserna i 5 kapitlet utsökningsbalken (UB) eller enligt särskilda föreskrifter, vartill hänvisas i 5 kap. 10 § UBNär det gäller utmätning i dödsbo undantas pengar, annan fordran och dylikt, i den mån medlen behövs för underhåll enligt 18 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken. Detta följer av 5 kap. 3 § UB. Enligt den bestämmelse i ärvdabalken till vilken det hänvisas har efterlevande make och oförsörjda barn rätt till nödigt underhåll ur boet under tre månader från dödsfallet.Min slutsats blir alltså att utmätningen är otillåten endast om efterlevande make eller oförsörjda barn behöver underhåll. Det faktum att dödsboanmälan skett efter utredning, torde i sig inte inverka på kronofogdens möjligheter att mäta ut dödsboets egendom.

Markus Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (575)
2021-11-29 Kan ens partners egendom utmätas om man använder den?
2021-11-03 Kan en bostadsrätt som är funktionsanpassad vara föremål för en utmätning av Kronofogden?
2021-11-03 Kan Kronofogden utmäta hela mitt privata pensionssparande?
2021-11-02 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

Alla besvarade frågor (97573)