FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/09/2007

Psykiska besvär hos barn, aktuella lagar

vad finns det för olika lagar som är till för barn och unga med psykosociala svårigheter?

Lawline svarar

Hej, I socialtjänstlagen som du hittar http://lagen.nu/2001:453 regleras dels sådana rättigheter som den enskilde individen har gentemot socialtjänsten, dels skyldigheter kommunernas socialtjänst har gentemot den enskilde. Se särskilt 5 kap 1-3§§ som behandlar barn. Se även socialtjänstförordningen http://lagen.nu/2001:937. I lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) regleras tvångsomhändertagande av unga människor (under 18 år, och i vissa fall under 20 år). Lagen täcker både unga människor som far illa på grund av bristande hemförhållanden eller på grund av eget beteende. Om vården kan genomföras frivilligt tillämpas inte LVU. LVU gäller framför lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). LVU hittar du http://lagen.nu/1980:621 och LPT http://lagen.nu/1991:1128. Med vänlig hälsning
Johanna BergstenRådgivare