FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/09/2007

Åtgärd vid trakasserier utanför bostaden?

Hej, Vad gör jag med detta problem? Jag befinner mig ofta i skog och mark samt på skogsvägar både med bil, cykel och till fots. Med mig har jag oftast mina hundar. Det händer ofta att jag möter hästar med ryttare. Nu har några av dessa börjat att trakassera mig med diverse otroliga historier om hur jag jagat hästar på cykel eller prejat av hästar av vägen. Hästägare och föräldrar kommer in på vår tomt och skriker samt ringer på dörren för att gapa och skrika. Att de ger sig på mig är nog för att jag ofta är ute i skog och mark och de känner igen mig. De talar inte själva om sina namn så jag vet inte vilka de är. Vad gör jag, jag kan knappt gå utanför min egen dörr.

Lawline svarar

Hej! Vad beträffar den omständigheten att personerna i fråga olovligen går in på din tomt kan utgöra hemfridsbrott enligt 4:6 BrB (brottsbalken). Att någon begagnar väg (går) över en annans bostad hörande gård (innefattar trädgård) faller under denna reglering. Du som ägare anses ha ett grundat anspråk på att ha området i fred från främlingar. Vad gäller de muntliga trakasserierna kan de utgöra ofredande enligt BrB 4:7. Det finns däremot ett rättsfall, NJA 2000 s. 661, där en person i trapphuset utanför en annan persons lägenhet skrikigt kränkande tillmälen och beskyllningar. Detta utgjorde, enligt HD, inte ofredande med motivering som följer: ” För att en handling skall utgöra ofredande enligt 4 kap 7 § BrB krävs enligt lagtexten att det är fråga om ett hänsynslöst beteende. Att göra kränkande uttalanden till en annan person kan i många fall med tillämpning av 5 kap 3 § BrB straffas som förolämpning, men för att ofredande skall föreligga krävs något mera, nämligen att handlandet med hänsyn till omständigheterna innefattat en kännbar fridskränkning”. Det ligger alltså hos en domstol att avgöra huruvida omständigheterna i ditt fall kan utgöra ofredande, alternativt förolämpning. Vad som kan motivera fridskränkning, som HD kräver, är att personerna gått in på din tomt och även knackat på dörren. Jag föreslår att du i första hand vänder dig till polisen, som har skyldighet att hjälpa dig, samt att du även kan anmäla personerna i fråga även fast du inte vet namnen. Med vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare