FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/01/2006

En polismans rätt att kontrollera fordon

Hej! En kompis till mig var ute o körde bil inatt. Vid 24:00 så börjar en polisbil åka efter han. När hanhade kört ca: 1 mil så stannade polisen han. Han hade då kört mycket lungt och inte överträtt några lagar. Polisen, kommer fram och ber om att få se på körkortet. Sen tar de ut han och pratar med han. När de har pratat en stund så vill polisen kolla i bilen. Han vägrar och polisen trycker sig in i bilen och tar nycklarna från tändingen fast min kompis protesterar hela tiden och säger att han ej tillåter de att kolla i bagageluckan. Polisen ignorerar detta och öppnar upp luckan o kollar runt... Sen börjar de kolla inne i bilen.. Där finner de ca: 8 liter hembränd sprit. Polisen tar med sig spriten... Nu till frågan. Får polisen kolla i vem som helst låsta bagagelucka utan tillstånd? Vad kan straffet bli för han?

Lawline svarar

Hej! Din fråga tar sin utgångspunkt i vilken rätt en polisman har att kontrollera/undersöka fordon (bl.a. personbilar), men för att lättare förstå reglerna kring detta kan det vara en bra idé att även klargöra vilka befogenheter en polisman har att stoppa fordon (i detta fall blev ju din vän stoppad innan polisen undersökte hans bil). Enligt 22 § polislagen har en polisman under vissa förutsättningar rätt att stoppa fordon. Exempel på sådana situationer är bl.a. när det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon, förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (man bör således uppmärksamma att det inte krävs att föraren har brutit mot någon trafikregel för att en polisman skall ha rätt att stoppa fordonet). Enligt 2 kap. 11 § fordonslagen får en polisman genomföra sådana kontroller som uppenbart behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt och han får enligt 2 kap. 12 § fordonslagen även kontrollera ett fordons last för att försäkra sig om att fordonet är lastat på föreskrivet sätt (regler rörande lastning regleras bl.a. i trafikförordningen). Enligt 3 kap. 3 § fordonslagen har en polisman som genomför sådana kontroller av fordon som avses enligt ovan, rätt till tillträde till fordonet samt slutna utrymmen i fordonet. Mot ovanstående bakgrund torde polismännens agerande vara korrekt vad beträffar kontrollen av din väns bil (innefattat bagageutrymmet). Att polismännen tagit nyckeln då din vän vägrade att överräcka den, innebär inte att polismännen har agerat på ett felaktigt sätt. En polisman får nämligen enligt 10 § polislagen tillgripa våld (förutsatt att andra medel är otillräckliga) för att utföra en tjänsteåtgärd. Det bör emellertid tilläggas att en polisman alltid måste beakta den s.k. proportionalitetsprincipen, vilken innebär att våld endast får brukas i sådan utsträckning som krävs för att uppnå det avsedda resultatet. Vad din vän eventuellt kan riskera för straff är en fråga som är mycket svår att besvara. Anledningen till detta är att en sådan bedömning måste ta sin utgångspunkt i om det överhuvudtaget har begåtts något brott (m.a.o. att både objektiva och subjektiva rekvisit är täckta) - i detta fall är det något som är näst intill omöjligt att yttra sig om då informationen som följer av frågeställningen inte ger tillräcklig vägledningen. Vidare skall framhållas att personer som döms för samma typ av brott inte per automatik får samma straff då en rad andra faktorer påverkar påföljden (t.ex. gärningsmannens ålder samt tidigare brottslighet). Rent allmänt kan man emellertid säga att det enligt 2 kap. 1 § alkohollagen är förbjudet att tillverka sprit och spritdrycker utan tillstånd och enligt 10 kap. 1 § alkohollagen kan den som t.ex. tillverkar, säljer, innehar, forslar, döljer eller förvarar sådana drycker dömas till böter eller fängelse i högst två år (sex år om brottet betraktas som grovt). Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”