Utmätning av makas egendom

2007-08-20 i Utmätning
FRÅGA
Jag har stora skatteskulder. Om min hustru köper en bostad som enskild egendom, finns det då möjlighet för kronofogden att mäta ut fastigheten?Eller krävs ett äktenskapsförord?
SVAR

Egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken 7 kap 2§ (se här ). Att egendom är giftorättsgods betyder att det delas lika mellan makarna om äktenskapet upphör. Det gäller inte för enskild egendom.När det gäller utmätning är det inte fråga om egendomen är enskild eller inte, så länge ni fortsätter vara gifta. Avgörande för vad som kan utmätas är istället äganderätten, för fast egendom framgår det av Utsökningsbalken 4 kap 24§ (se här ). Om en av två makar köper något är denne ägare till detta. Det betyder att om din hustru köper en bostad kan den inte utmätas för dina skulder.Om ni vill skydda bostaden från att kunna utmätas för dina skulder även i händelse av att äktenskapet upphör krävs ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild. I annat fall tillfaller hälften av bostaden (giftorättsgodset) dig och kan då utmätas om du har skulder. Det räcker inte att köpa och bestämma att det är enskild egendom, utan det görs genom ett äktenskapsförord.Lycka till!

Hanna Adamson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98495)