Vad kallas det när man av okynne inleder processer?

2006-04-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan, enl Rättegångsbalken kap 10 9 § kan den som mot bättre vetande inleder en rättstvist dömas till böter. Det ska finnas även i brottsbalken men jag kan inte hitta detta. Var står det och vad kallas det när man av okynne eller för att trakassera inleder rättsprocesser? Ska man polisanmäla vederbörande och faller detta under allmänt åtal? Skulle också gärna vilja komma i kontakt med en jurist som kan ge råd hur man kan gå vidare i ett ärende som omfattar trakasserier, ärekränkning, maktövergrepp och rättsröta. Den ena praten är ett allmännyttigt bostadsbolag och jag har fått dem fällda av JO för undenlåtenhet att lämna ut allmän handling. Tyvärr kan JO inte gå vidare och åtala dem för tjänstefel. Hur kommer man åt dem?
SVAR
I brottsbalkens 15:e kapitel stadgas om vissa menedsbrott. Till exempel döms enligt 15:6 BrB den som angiver oskyldig till åtal med uppsåt att denne skall bli dömd för falsk angivelse. I samma paragraf stadgas om obefogad angivelse till vilket man döms om man anger en person till åtal men borde förstått att denne var oskyldig. Enligt 15:7 BrB döms den som uppsåtligen lämnar osanna uppgifter om en person till polis, åklagare eller annan myndighet för falsk tillvitelse.

Brott av den karaktär du beskriver kallas alltså för menedsbrott och hittas i brottsbalkens 15:e kapitel. De ovan angivna brotten är endast exempel på brott som hittas i kapitlet. Samtliga brott i kapitlet faller under allmänt åtal (se 20:3 RB).

Jag rekommenderar dig att kontakta polismyndigheten där du kan få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

15:e kapitlet BrB hittar du http://www.lagen.nu/1962:700

Lycka till!

Andreas Heed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?