Övergrepp i rättssak

2007-10-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det övergrepp i rättssak att försöka få ett barn (14 år) att förneka att hennes styvfar har tafsat på henne? Flickans far har anmält det hela och flickans mor försöker få flickan att ta tillbaka sin version av vad som hände. Hon använder sig av hot att ta livet av sig eftersom ingen älskar henne, vilket sätter press på flickan och säger också att om mannen döms blir hon (mamman) utslängd på gatan ur lägenheten och vill hon (flickan) att det ska hända. Jag tycker att det borde vara brottsligt att utsätta flickan för denna påtryckning. Hon mår tillräckligt dåligt efter övergreppet. Vad säger lagen?
SVAR
Hej!

Övergrepp i rättssak regleras i Brottsbalken 17:10, se http://ferenda.lagen.nu/1962:700#K17P10 . Första meningen gäller våld eller hot om våld, vilket inte är aktuellt i ovanstående fall. Däremot kan andra meningen vara tillämplig, nämligen om man med någon annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att denne avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan utsaga.

Det är dock inte säkert att de hot som mamman företagit räcker för att uppfylla kraven i paragrafen. I kommentaren till Brottsbalken jämförs 17:10 andra stycket med 17:2, enligt vilken det i ett fall från Hovrätten inte ansågs räcka med hot om att begå självmord. Det är möjligt att man skulle göra en annorlunda bedömning i detta fall, eftersom flickan är så pass ung och hoten kommer från hennes mamma.

Om en anmälan görs kan en åklagare bedöma om det går att gå vidare i fallet.

Vänligen,
Miranda Berg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll