FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/07/2007

Gränsen mellan stöld och snatteri

Hej jag skulle vilja veta var går gränsen mellan snatteri och stöld?

Lawline svarar

Hej! Enligt 8 kap. 1 § BrB ska den som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömas för stöld, om tillgreppet innebär skada. I 8 kap. 2 § BrB stadgas dock att man istället ska döma för snatteri, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid tillgrepp i butiker är värdet av det tillgripna normalt avgörande för rubriceringen. Värdegränsen mellan stöld och snatteri ligger i dessa fall för närvarande vid 800 kr (enligt rättfallen NJA 1994 s. 699 och NJA 2003 s. 495). När tillgreppet inte görs i en butik kan dock andra omständigheter än sakens värde få större betydelse vid bedömningen. Exempelvis har tillgrepp av bensin ur en bensinpump ansetts kunna bedömas som snatteri (NJA 1985 s. 284). Å andra sidan har tillgrepp av 75 kr ur en handväska vid en danstillställning ansetts utgöra stöld, dels på grund av att väskan måste lämnas utan uppsikt och dels med hänsyn till att tillgreppet inneburit ett visst integritetsintrång (NJA 1995 s. 561). Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo