FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2007

Regler om medförande av hund vid bilfärd

Hej! Jag undrar om det är lag på att en hund skall vara bältad i bilen. Är det ett bötesbrott? Vart finner jag den informationen?

Lawline svarar

Hej, nej det finns inte någon lag uttryckligen reglerar att hundar måste vara försedda med bilbälte vid bilfärd. Däremot så finns det i trafikförordningens 3:e kapitel, 78-83 §§, allmänna bestämmelser om fordons last.Trafikförordningen hittar du http://www.lagen.nu/1998:1276 . Av 80 § framgår att last inte får medföras på ett sådant sätt att den utgör fara för person eller egendom, eller på ett sådant sätt att den försvårar körningen av fordonet. Av 14:e kapitlet, 3:e § framgår att en överträdelse av detta förbud kan leda till penningböter och det kan således rekommenderas att hunden hålls kopplad i en säkerhetssele eller dylikt. vänliga hälsningar
Rådgivare