FrågaKÖPRÄTTÖvrigt02/09/2007

Godtrosförvärv

Jag kopt for cirka 5 ar sedan en motorbat privat. Betalade 50 000. UNdersokte innan kop med polisen om baten var stulen osv, polisen sa att det var ok. Har efter det renoverat den o satt i ny motor. Salde den forra sommaren for 130 000. Fick nu idagarna samtal ifran polisen att baten ar anmald stulen. JAg har kvar kopkontrakt som skrevs nar vi kopte baten. Mannen som jag kopte baten av, kan jag ej fa tag pa idag. Vad ska jag gora och vad hander nu?? tack for hjalpen!!

Lawline svarar

Hej Om den som anmält båten stulen är ägare till motorbåten och det visar sig vara sant att båten faktiskt har frånhänts honom genom stöld, består hans rätt till motorbåten, enligt 3 § lagen om godtrosförvärv av lösöre, om han kräver tillbaka motorbåten från dig inom sex månader från det att han fick, eller antas måste ha fått kännedom om att du innehar den. Brister det i någon av förutsättningarna ovan har du, enligt 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre, rätt till motorbåten om du var i god tro när du fick den i din besittning. Du anses ha varit i god tro om det varit sannolikt att motorbåtens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att du inte borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över motorbåten. Även om du enligt ovan får rätt till motorbåten har den ursprunglige ägaren rätt att få tillbaka båten mot lösen. I så fall måste han kräva tillbaka båten inom sex månader från det att han fick, eller antas måste ha fått kännedom om att du innehar den. Lösenbeloppet skulle i så fall motsvara den sammanlagda summan av det du betalat vid köpet samt den kostnad du haft för renovering, dock högst marknadspriset. Skulle den ursprunglige ägaren vilja lösa båten kan den som köpt båten av dig i sin tur häva köpet, enligt 39 § köplagen, samt eventuellt rikta skadeståndskrav mot dig i anledning av hävningen, enligt 40 § köplagen. Om det visar sig att den som anmält båten stulen har rätt till motorbåten, dvs. om den faktiskt har blivit stulen, så får du rikta krav om ersättning mot säljaren. Antingen enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen om säljaren begått ett brott genom att sälja båten, eller genom att häva och kräva skadestånd enligt 39 och 40 §§ köplagen om den som sålt båten till dig inte heller varit medveten om att båten blivit stulen. Den som köpt båten av dig kan även i detta fall häva köpet samt eventuellt kräva dig på skadestånd i anledning av hävningen. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du länkar till lagen om godtrosförvärv av lösöre, skadeståndslagen samt köplagen http://www.lagen.nu/1986:796, http://www.lagen.nu/1972:207 respektive http://lagen.nu/1990:931. Vänligen
Alexandra DahlénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?