FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/07/2007

Myndigheters kommuniceringsskyldighet

Tillämpning av förvaltningslagen: Om man av någon anledning ej kan nås telefonledes, finns skyldighet att bli kontaktad skriftligen? och vilken paragraf kan jag hänvisa till?

Lawline svarar

Hej, reglerna kring din fråga finns i förvaltningslagen 16-17 §§ som Du hittar http://www.lagen.nu/1986:223#P16 . Enligt 16 § har Du rätt att ta del av uppgifter i Ditt ärende om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild (denna rättighet gäller alltså inte alla typer av förvaltningsärenden). Av din fråga framgår inte om det gäller ett ärende som rör myndighetsutövning. Om så är fallet får ärendet - med vissa undantag - inte avgöras förrän du har fått tillfälle att yttra Dig över information som har tillkommit, se 17 §. Om myndigheten är skyldig att underrätta Dig om uppgiften och det inte går att nå Dig per telefon, är man skyldig att försöka kontakta Dig på annat sätt för att Du ska få tillfälle att yttra Dig. Om det är så i Ditt fall beror som sagt på vilken typ av ärende det gäller. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo