FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/08/2007

vårdnahdshavare ansvarig för barns trafikbrott?

Kan jag hitta någostans hur vida vårdnadshavare gör sig skyldig till trafikbrott om de vet att deras barn tex kör trimmad moped?

Lawline svarar

Hej Föräldrars straffrättsliga ansvar när barn gör sig skyldiga till brott regleras i 23:6 2 st Brottsbalken (se http://www.lagen.nu/1962:700 ). Lagrummet innebär att föräldrar under vissa omständigheter kan dömas för underlåtenhet att avslöja ett brott som deras barn har begått. Detta gäller emellertid bara för vissa brott där det finns en särskild bestämmelse om det, se t.ex. 3:11 Brottsbalken där underlåtenhet att avslöja mord, dråp eller grov misshandel kriminaliseras. Så vitt jag kan bedöma finns det ingen särskild föreskrift om att föräldrar kan dömas till straffrättsligt ansvar för att deras barn gör sig skyldiga till trafikbrott. Däremot kan skadeståndsrättsligt ansvar eventuellt komma ifråga på den grunden att föräldrar som vårdnadshavare har ett visst ansvar för vad deras barn gör gentemot andra. Det är emellertid en annan fråga. Hoppas att du har hjälp av mitt svar. MVH
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”