FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/08/2007

vårdnahdshavare ansvarig för barns trafikbrott?

Kan jag hitta någostans hur vida vårdnadshavare gör sig skyldig till trafikbrott om de vet att deras barn tex kör trimmad moped?

Lawline svarar

Hej Föräldrars straffrättsliga ansvar när barn gör sig skyldiga till brott regleras i 23:6 2 st Brottsbalken (se http://www.lagen.nu/1962:700 ). Lagrummet innebär att föräldrar under vissa omständigheter kan dömas för underlåtenhet att avslöja ett brott som deras barn har begått. Detta gäller emellertid bara för vissa brott där det finns en särskild bestämmelse om det, se t.ex. 3:11 Brottsbalken där underlåtenhet att avslöja mord, dråp eller grov misshandel kriminaliseras. Så vitt jag kan bedöma finns det ingen särskild föreskrift om att föräldrar kan dömas till straffrättsligt ansvar för att deras barn gör sig skyldiga till trafikbrott. Däremot kan skadeståndsrättsligt ansvar eventuellt komma ifråga på den grunden att föräldrar som vårdnadshavare har ett visst ansvar för vad deras barn gör gentemot andra. Det är emellertid en annan fråga. Hoppas att du har hjälp av mitt svar. MVH
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?