FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/07/2007

Betydelsen av "förmå" i 6:2 BrB och "främja" i 23:2 BrB

begreppet Förmå i lexikonen har flera betydelse. vad kan det betyda i 6 kap:2, 6 kap:3 och 23:2 ? har de samma betydelse? 2. vad har begreppet Främja för synonym i BrB? mina frågor kanske ovanliga, men jag är ej svensk men jurist och vill skriva om svenska lagen på kurdiska.

Lawline svarar

Hej! I 6 kap 2 § samt 3 § BrB stadgas att någon ”förmår” en person att företa eller tåla en sexuell handling. I detta sammanhang syftar ordet förmå på att gärningsmannen skall ha tagit initiativet och på så sätt förmått offret, genom tvång eller utnyttjande, att företa handlingen. Har den andra parten företagit initiativet föreligger inget brott. Ordet ”främja” som förekommer i 23 kap 2 § BrB angående förberedelse, syftar till att fånga upp de personer som vid ett fullbordat brott skulle ha gjort sig skyldiga till anstiftan eller medhjälp enligt 23 kap 4 § BrB, där ordet främjat också förekommer. Då inget fullbordat brott har skett skiljer man inte på brottsrubriceringen mellan gärningsmannen och de medverkande (anstiftare och medhjälpare). De gör sig alla skyldiga till förberedelse för ett visst brott. Med främjat innebär att någon skall ha medverkat till brottets fullgörelse. Den medverkande skall på något sätt ha hjälpt till eller underlättat att brottet har kommit till stånd. Poängtera dock att den medverkande inte nödvändigtvis skall ha gjort det lättare för gärningsmannen att utföra brottet. Ger exempelvis en medhjälpare gärningsmannen ett dåligt inbrottsverktyg så att ett inbrott försvåras kan den medverkande ändå ställas till ansvar då han psykiskt främjat stölden genom att uppmuntra till handlandet. Jag kan inte ge en synonym som ger en exakt förklaring av ordet främja i detta sammanhang men orden underlätta och hjälpa har i stor utsträckning samma betydelse. Tveka inte att komma med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”