FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/08/2007

Bedrägeri?

om jag har en förmodad falsk check och löser in den men sitter på pengarna tills fejken upptäckts för att kunna betala tillbaka är då detta bedrägeri då uppsåtet är att verifiera checken och inte att sno pengarna

Lawline svarar

Bedrägeri regleras i BrB 9:1 För att dömas för bedrägeri krävs att gärningsmannen har uppsåt att vilseleda någon till handling eller underlåtenhet och på det sättet skada den vilseledda samtidigt som det innebär vinning för honom själv. Uppsåt att verifiera checken för att sedan betala tillbaka pengarna uppfyller inte rekvisten för bedrägeri. Gärningsmannen har ju inte uppsåt att skada någon och på det sättet vinna något själv.
Louise DanielsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?