FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/02/2006

Ersättning till asylsökande

Har släktfamiljer som tar emot ensamkommande flyktingbarn utan uppehålltillstånd rätt till arvode och omkostnadsersättning?

Lawline svarar

Nej, släktfamiljer får ingen ersättning. Däremot har barnet rätt till dagersättning och denna handhas av barnets gode man. En god man utses av Socialnämnden i kommunen där barnet vistas.
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”