FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/07/2007

Överklagande av beslut om särskola

Kan beslut rörande antagning till särskola överklagas?? I så fall Var/Hur?? Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej, I skollagen finns bland annat bestämmelser som gäller särskolan, http://lagen.nu/1985:1100. I 3 kap 5 § anges att beslut om mottagande i särskolan under skolpliktstid kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd av barnets vårdnadshavare. Gäller det mottagande i fristående särskola sker överklagandet hos allmän förvaltningsdomstol av vårdnadshavare, se 9 kap 17 §. Överklagandet går till på så sätt att du skriver ett överklagande där du beskriver vilket beslut du överklagar, hur och varför du anser att beslutet skall ändras. Har du intyg eller liknande dokument för att styrka din sak skall du även skicka med dessa. Detta brev skickar du sedan till den myndighet som har meddelat beslutet. Vilken myndighet det är skall framgå av beslutet. Finns detta inte angivet kan du begära informationen från avsändaren. Du kan läsa mer på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida, se http://www.overklagandenamnden.se. Där hittar du dessutom exempel på beslut som kanske kan vara vägledande i ditt fall. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo