FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/08/2007

Preskription av studieskuld

Jag undrar som menas med följande formulering som fanns i ett stycke som handlade om csn: "För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år." Kontakt är det att dom skickar brev mm eller?

Lawline svarar

Hej! Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst, om preskriptionsavbrott ej skett dessförinnan. Preskriptionen anses, enligt 5 §, brytas bland annat då gäldenären (låntagaren) får ett skriftligt krav eller erinran från borgenären (CSN i det här fallet). Får man ett kravbrev från CSN innebär det således att preskriptionen bryts, och att en ny preskriptionstid börjar löpa. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo