FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/07/2007

Rättigheter vid omhändertagande enligt LOB

Vad har man för rättigheter när man blir omhändertagen av Polismann enligt 1976:511? LOB.

Lawline svarar

Hej! Blir man omhändertagen har man rätt att bli underrättad om anledningen till omhändertagandet, enligt 7 § 1 st lagen om omhändertagande av berusade personer (http://www.lagen.nu/1976:511 ). Man har också rätt att i normalfallet bli släppt senast 8 h senare, enligt 7 § 3 st i nämnda lag. Polisen har också en skyldighet att utöva tillsyn över en och ens hälsotillstånd under tiden man är omhändertagen, se 3,4 och 6 §§ i lagen om omhändertagande av berusade personer. I övrigt så har man naturligtvis rätt att inte utsättas för kränkande behandling eller våld som inte är betingat av själva omhändertagandet, d.v.s. polisen får inte begå några brottsliga handlingar mot den som är omhändertagen. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH
Rådgivare