FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/08/2007

Olaga hot och ofredande

Vi köpte en tomt 2005. Fick bygglov under hösten (-05), vilket grannen överklagade upp till regeringsrätten. Sedan dess har vi varit osams och grannen har vid ett flertal tillfällen uttalat diverse hot (bl a ett dödshot mot en av våra föräldrar). Vi känner oss rädda bla för att de handgripligen skall skada någon i familjen. I dag fann vi att någon sågat ned ett flertal gamla och fina träd på tomten. Polisanmälde händelsen, men givetvis är det svårt att bevisa vem som sagt och gjort vad. Verbala hot har blivit en vardag för oss och polisen kan troligen inte göra så mycket? Vad gäller för olaga hot, ofredande etc. Påföljd? Bör vi skaffa ett juridiskt ombud? Tacksam för råd.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB) och kan leda till böter eller fängelse i ett år. Om brottet är grovt kan fängelsestraffet bli lägst 6 månader och högst 4 år. För att det ska vara tal om olaga hot ska det vara fråga om hot som framkallar fruktan för ens liv, såsom dödshot. Är det istället fråga om ett hänsynslöst beteende, exempelvis om grannen kastar saker på dig och din familj, blir det tal om ofredande. Ofredande regleras i 4 kap. 7 § BrB och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Om ni polisanmäler händelserna måste ni inte ha ett juridiskt ombud, eftersom åklagaren för er talan. Detta enbart om åklagaren finner att bevisningen och omständigheterna i målet är tillräckliga för att det ska bli en fällande dom mot motparten vill säga. Annars lägger åklagaren ner målet i brist på bevisning och då kan ni själva välja att föra så kallat enskilt åtal, men då bör ni skaffa ett juridiskt ombud som för er talan och det kan komma att bli en kostsam process. För att åklagaren ska ta upp fallet till allmänt åtal är det av vikt att ni verkligen har samlat på er bra bevisning när ni väljer att göra en polisanmälan. Försök exempelvis att dokumentera händelserna skriftligt i detalj samt genom någon form av inspelning. För brottsbalken, se http://www.lagen.nu/1962:700 . Återkom om det skulle uppkomma ytterligare frågor! Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”