FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/06/2007

Utlämning till Finland

Hej, jag arbetar i kriminalvården och har en klient som är finsk medborgare och som just nu verkställer en dom i Sverige på en behandlingsanstalt. Nu riskerar han att mot sin vilja föras över till Finland där en annan dom finns (som klienten överklagat), samt fler mindre åtal väntar. Klienten vill absolut inte föras över till Finland utan verkställa i Sverige. Klienten planerar ett liv i sverige och har familj här. En långtgående verkställinghetsplanering är redan påbörjad och igång. Lekmannaövervakare finns redan klar inför villkorlig frigivning och den kontakten är även inledd. Att skicka klienten till Finland bryter all planering. En överflyttning till Finland skulle på INGET sätt gagna klienten i en positiv riktning ur behandlingssynpunkt. Yttrande från mig och klienten är gjorda och har gått till handlingarna på Huvudkontoret. Vad gör klienten om beslut om överföring ändå tas - trots all planering som är klar och påbörjad??? Har han någon rätt på sin sida? Vilken? Tacksam för svar:

Lawline svarar

Sverige och Finland har ett mycket långtgående samarbete med att lämna ut personer misstänkta för brott till varandra. Utan att ha möjlighet att fördjupa mig i de avtal som gäller kan huvudregeln sammanfattas som att om Finland vill ha någon utlämnad från Sverige så kommer de att få sin vilja igenom. För att någon inte ska lämnas ut krävs mycket speciella omständigheter. Att vården skulle påverkas negativt är inte i närheten av en sådan speciell omständighet. Finlands intresse att genomföra en rättegång kommer anses vida överstiga intresset av klientens vård i Sverige. Inom det svenska rättsväsendet finns alltså ingen hjälp att få i det här fallet. Klientens öde ligger i finska myndigheters händer. Enda möjligheten att hindra en utlämning är alltså att få de finska myndigheterna att ändra sig.
Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo