FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/07/2007

Uppsåt vid berusning

Hej! Jag fick en anmälan mot mig idag då jag enligt uppgift ska ha puttat omkull en kille som kom fram till mig då jag var under svår berusning den 31/4. Har inte något som helst minne av händelsen själv men fått det berättat tidigare. Jag har var helt själv då händelsen inträffade men killen som blivit puttad hade vänner där.

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln är att en gärning ska anses som brott om den begås uppsåtligen. Man skulle alltså kunna tolka denna huvudregel som att om man begått en gärning utan att ha haft kontroll på grund av till exempel berusning så har man inte haft uppsåt och brott har därmed ej begåtts. Så enkelt är det dock inte. Enligt BrB 1:2 st 2 ska nämligen gärningar som begåtts under självförvållat rus inte på grund av detta inte anses som brott. Kan personen som du påstås ha knuffat omkull bevisa detta kan du alltså fällas trots att du begått handlingen under stark berusning och själv inte minns något, såvida berusningen var självförvållad. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare