Kontrollavgift vid trasig parkeringsautomat

Den 25 maj parkerade jag under varuhuset Åhlens i Ählm. Parkeringsautomaten var trasig, "ur funktion", och jag hörde av andra på parkeringen att någon från parkeringsbolaget Carpark var på väg för att laga den. Det står ett telenr. på apparaten med hänvisning till bolaget men eftersom mitt batteri på mobilen var slut kunde jag inte ringa själv. När jag efter ett par timmar kom tillbaka satt en p-bot på vindrutan. Jag har skrivit till Carpark men de vill inte återkalla avgiften. De hänvisar till att det fanns en automat till på parkeringen, ej synlig från den jag valde och inte heller med någon hänvisning till. De säger också att de inte heller har fått in något telefonsamtal från mig, vilket stämmer men måste man ha en fungerande telefon med sig för händelser som denna? Dessutom ifrågasätter de att apparaten var trasig men min man som också parkerade där kan intyga det (han kunde inte heller betala men fick ingen p-bot). Är jag skyldig att betala p-avgift när automaten vart trasig?

Lawline svarar

Hej!Huvudregeln när en parkeringsautomat är trasig är att en felanmälan sker till parkeringsbolaget och att man därefter inte kan påföras p-bot, eller kontrollavgift som det formellt heter. Den övergripande lagen som gäller är Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, se http://lagen.nu/1984:318 . Man kan överklaga kontrollavgifter genom en skrivelse till parkeringsbolaget. Om överklagandet inte bifalls kan man göra en ny överklagan till bolaget. Når man ingen framgång vid kontakterna med bolaget kan man driva en process vid tingsrätt. En sådan process riskerar dock att bli både utdragen och kostsam.Problemet i ditt fall är ju att du inte har gjort någon felanmälan. Det är dock möjligt att få en kontrollavgift återkallad även utan en felanmälan. Till att börja med måste det konstateras att parkeringsautomaten var funktionsoduglig. Att förutom du själv, även din man, samt andra på platsen hävdat att automaten var trasig talar förstås för att den verkligen var det. Det borde även vara möjligt att kontrollera om Carpark verkligen hade ditkallats för att laga den vid den aktuella tidpunkten. Vidare måste du presentera skäl till varför du inte gjort någon felanmälan. Ett argument kan vara att du med fog hade fått uppfattningen att någon annan kontaktat parkeringsbolaget för att åtgärda automaten och att du förstod det som att denna kontakt endast hade att göra med åtgärdandet av automaten, inte att kontakten hade någon direkt betydelse för möjligheten att bli påförd kontrollavgift. Ett annat skäl till att du inte gjort någon felanmälan är ju att din mobiltelefon inte fungerade. Det är dock oklart hur bra detta skäl egentligen är. Det kan förmodligen krävas att du skulle ha lånat någon annans telefon för att göra en felanmälan. Om det finns en hänvisning på den trasiga automaten till en annan automat på området så kan det ofta utesluta möjligheten att undvika kontrollavgift endast på grund av den trasiga automaten. Du har ju dock uppgett att det inte fanns någon hänvisning på automaten samt att den andra automaten inte var synlig. Detta är ytterligare skäl som talar för att du inte borde ha kunnat betala avgift för parkeringsplatsen.Bedömningen av om du haft giltiga skäl att inte betala avgiften för parkeringsplatsen görs efter en bedömning utefter omständigheterna i ditt fall. Exempelvis kan det spela roll hur parkeringsplatsen ser ut, vad de lokala trafikföreskrifterna säger med mera. Du kan presentera de skäl som utvecklades ovan i en överklagan till parkeringsbolaget, möjligheten att ta ärendet till tingsrätt finns också, men tänk i så fall på att en sådan process kan vara ganska besvärlig, framför allt då du inte försökt göra någon felanmälan.Med vänlig hälsning!

Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo