FrågaKÖPRÄTTÖvrigt25/06/2007

Fel vid köp av häst

Jag har nyligen köpt en häst privat utav en annan privatperson. Hästen visar nu tydliga tecken på att ha problem med ena frambenet då hon knycker till med det ibland. I kontraktet stod det att hästen var frisk när köpet gjordes. Om det visar sig att problemet hästen har med benet uppstod före köpet gjordes kan jag då få köpet hävt eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej För att du skall kunna kräva någonting av säljaren så krävs att hästens problem innebär ett "fel" i köprättslig mening. Står det i kontraktet att hästen skall vara frisk och hästens problem innebär att hästen inte är frisk så föreligger det ett fel. Felet måste dock ha funnits vid köpet (vid den tidpunkt då du fick hästen). Det kan vara svårt att visa att ett fel inte har uppkommit efter avlämnandet. Om det är fel på hästen och detta fel funnnits vid avlämnande så har du rätt till antingen avhjälpande (det innebär att hästen får vård så att den blir frisk och att säljaren står för denna kostnad), prisavdrag eller hävning. Du kan även ha rätt till skadestånd om hästens fel innebär extra kostnader för dig, till exempel transportkostnader. Du har dock en skyldighet att begränsa sådan skada. För att häva ett köp på grund av fel måste felet vara av väsentlig betydelse för köparen. Det krävs dessutom att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Bedömningen av om ett fel är väsentligt skall ske objektivt och det ställs ganska höga krav för att ett fel ska anses vara väsentligt. Om du har rätt att häva beror alltså på om felet är väsentligt. För att du ska ha rätt att göra någon påföljd gällande (även prisavdrag, avhjälpande och skadestånd) så krävs det att du underrättar säljaren om felet inom skälig tid. För att vara på den säkra sidan bör du kontakta säljaren och berätta att du misstänker att något är fel på hästen, att du skall undersöka närmare vad som är fel och sedan återkomma till säljaren. Regler om vad som gäller vid fel i varan vid köp mellan privatpersoner finns i Köplagen 30-41§§ http://www.lagen.nu/1990:931 Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo