FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/07/2007

Gammalt bidragsfusk med ny lag

Hej, Det har tydligen stiftats en ny lag som kriminaliserar bidragsfusk och jämnställer det med bedrägeri. Låt oss säga att man arbetat samtidigt som man fått bidrag från CSN och tjänat mer än fribeloppet kommer man då bli anmäld även om man gjorde detta innan lagen trädde i kraft? Och om man har hamnat i situationen, vad kan man göra åt det i efterhand?

Lawline svarar

I princip alla demokratier har ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning, så även Sverige. Med det menas att ingen får dömas till straff för något som inte var straffbelagt när gärningen begicks. Ingen får heller dömas till svårare straff än som var stadgat för en gärning när den begicks. Det kan alltså inte bli tal om straff enligt en ny lag för gamla synder. Dessutom tvivlar jag på att den lagen som ska komma siktar in sig på annat än särskilt allvarligt bidragsfusk. Misstag av normalt slag kommer även i fortsättningen bara att leda till återbetalningsskyldighet. Att vilseleda myndigheter om sin egen rätt till bidrag har dock sedan länge har varit straffbart som just bedrägeri. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo