FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/07/2007

Kommunens sophämtningsansvar

Boende inom samf. Laxholmen 3 i Vårberg har meddelats från kommunen att all sophämtning från enskilda radhus kommer att upphöra fr. 2007 08 01 med hänvisning till förbud från Arbetsmiljöverket pga olämplig arbetsförhållanden. Jag efterlyser med anledning härav lagrum, som ersätter SFS 1982:108 och visar kommunens skyldigheter att tillhandahålla sophämtning.

Lawline svarar

Hej! Kommunens sophämtningsskyldighet finns reglerad i 15:8 Miljöbalken (MB). Hur denna reglering är utformad kan du läsa http://www.lagen.nu/1998:808 . Vilken lag det är som har ersatt SFS 1982:108 kunde jag inte hitta, bara att den är upphävd med stöd av SFS 1984:110. Är inte säker på om det är någon lag som har ersatt den upphävda då innehållet i den inte motsvarar 15:8 MB.
Sara OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”